Wednesday, May 15, 2019

Patrick Rothfuss: "Tuule nimi". "Kuningatapja kroonika" I päev

Ameerika Ühendriikide fantaasiakirjanik Patrick Rothfussi (sünd. 1973) "Kuningatapja kroonikat" peetakse viimaste aastate tugevaimaks debüüdiks fantaasiakirjanduses, tema maailma võrreldakse Tolkieni Keskmaaga. "Kroonikast" on tänaseni ilmunud kaks osa, ning kolmandat oodatakse peatselt.

Esimene romaan "Tuule nimi" käsitleb protagonist Kvothe esimese päeva jutustust. Nimelt on tormilist elu näinud ja elanud Kvothe taandunud kõrvalise küla kõrtsipidajaks ning varjab oma tegelikku isikut kohalike eest, kuna on karta, et miski jälitab Kvothet ja tema elu võib olla ohus. Romaan algabki põneva kirjeldusega sellest, kuidas Kvothe täielikus vaikuses oma surma ootab.Kõrtsi teda otsima tulnud Kroonik palub Kvothel jutustada oma elulugu, ning ülejäänud kroonika ongi Kvothe memuaar, lugejale jutustus Kvothe elust, pikitud oleviku raamiga, kus aga samuti  vahepeal põnevad sündmused toimumas kõrtsis, kus kogu jutustus aset leiab.

Keskmaa võrdlus on täiesti õigustatud, sest romaan algab küll Kvothe pere surmaga müütiliste olendite käe läbi, ning esimeseks motiiviks on Kvothe kättemaks, kuid lugu hargneb koheselt mitmesse erinevasse suunda: nooruspõlv virelevas vaesuses, ärkamine ning areng Ülikoolis, heitlused uute rivaalide ja vaenlastega, raskused meheksaamisel, eluohtlikud olukorrad... kuid samuti tuleb ette imekauneid naisi, võluvaid laule ning ehedat sõprust.


Rothfussi eessõnas on kirjas, et suur tänu kuulub tema isale, kes õpetas talle, et kõike tuleks teha niivõrd põhjalikult, et ühest korrast piisab. Antud argumendiga võib ka põhjendada triloogia kolmanda osa viibimist: Lugu olla küll otsast lõpuni valmis kirjutatud, kuid kuna kokku tuleb põimida kolmteist jutustust, peab järjekord ja loogika olema veatu.

Kvothe areng, tema raudne ideoloogia ja sellest tulenevad probleemid, tema väga noorest vanusest hoolimata arenenud tarkus ning sellest tulenevad positiivsed ja negatiivsed suhted on ääretult huvitavad. Mitte ainult romaani protagonist, vaid arvukad kõrvaltegelased on mitmekihilised, neil on jutustada oma lood, neil on oma vaenlased, neil on oma tugevused ja nõrkused. "Tuule nimi" - mille kandev roll tuleb tegelikult esile alles järgmises romaanis - ning jaht selle järele moodustab vaid ühe arvukatest põnevatest jutustustest, mis koos moodustavad Kvothe uskumatu, põneva, kohutavate sündmuste ja imeliste sündmuste tasakaalus jutustatud elu.

Ning esimene osa on vaid algus...

Väga muljetavaldav fantaasiaromaan, mida oli võimatu lõpuni käest panna. 


No comments:

Post a Comment