Wednesday, June 14, 2017

Nobeli kirjanduspreemia 1953. Winston Churchill: "My Early Life" (1930)

However, it was all over now. 
So we proceeded to shoot the wounded mules and have breakfast.
(lk. 155)

Winston Leonard Spencer-Churchill (1874-1965) on eelkõige tuntud tegelane poliitilisel maastikul: Churchill oli Suurbritannia peaminister aastatel 1940-45 ning 1951-55.
Tema võitlusest sotsiaalse ning majandusliku võrdsuse nimel, lahingutest Suurbritannia kolooniates ning poliitilisest mõjust Maailmasõdade ajal on võimalik lugeda erinevatest ajalooraamatutest ning biograafiatest. Tema "hiilgava panuse eest ajaloolisse kirjandusse ning inimlike väärtuste eksalteeritud kaitsemise eest" (vaba tõlge) pärjati Churchill aastal 1953. Nobeli kirjanduspreemiaga.


Churchill on kirja pannud mitmeid maailmaajaloolisi teoseid, ning hulgaliselt autobiograafiaid, millest lugesin esimest, "My Early Life" - vabas tõlkes "Varased aastad", mis kirjeldab Churchilli elu esimesi aastakümneid. Sellele järgnev oleks tema Aafrika reiside kirjeldused, "My African Journey".

Biograafia algab Churchilli sünniga 1874 ning lõpeb tema abieluga  Clementine Hozieriga aastal 1908.


Churchill kirjutab sümpaatses toonis ning ladusas stiilis suhetest oma pereliikmetega, koolipoisi "raskest" elust ning oma üldise huvi puudumisest reaalainete vastu ja sellest tulenevatest keerulistest suhetest matemaatikaga; poisipõlvest peale oma isa idealiseerimisest, läheduse tekkimisest ning isa kaotamisest.

Tema autobiograafia järgmine etapp jutustab elust ning teoreetilisest-idealistlikust võitlustuhinast Sandhursti Kuninglikus sõjaakadeemias. Sellele järgnevad kokkupuuted lahingutegevusega Kuubas, erinevates India linnades, ning samuti esseistlikud kommentaarid poliitilisest situatsioonist koloniaaleuroopa erinevates piirkondades.

Romaani ainetel vändati 1972. aastal film "Noor Winston".


Ajaloohuvilistele kindlasti põnev lugemine, kuid mulle Churchilli briti stoitsism eriti peale ei lähe ning sündmuste pelk reastamine olenemata vahepealsetest lakoonilistest tunnete kirjeldustest ei ole piisavalt haarav.

Tema stiil, nagu öeldud, on ladus, mõnus ja muhe lugemine ja tema briti härrasmehe huumor on kohati samuti väga meelelhutuslik, kuid kuna ma Churchilli lahingustrateegiatest rääkimise vaimustust ei jaga, jättis "My Early Life" mind kirjandusliku teosena üpris külmaks.

Sõjaajaloo ning poliitikahuvilistele aga kindlasti põnev lugemine!

No comments:

Post a Comment