Wednesday, September 7, 2016

1927. Henri Bergson: "Loov evolutsioon" (L'evolution créatrice, 1912)

Prantsuse filosoof ning kirjanik Henri-Louise Bergson (1859-1941) pälvis Nobeli kirjanduspreemia aastal 1927. Bergson on eelkõige nn. elufilosoofia esindaja; teda võrreldakse Friedrich Nietzsche ja Wilhelm Diltheyga. Bergson oli 1920ndatel aastatel üks olulisemaid euroopa filosoofe.

Bergsoni keskne idee oli ratsionalismi asemel instinktide ning empiirilise kogemusega argumenteerida.

1900-1904 õpetas ning juhatas Bergson Collége de France'i kreeka ning ladina filosoofia õppetooli.

Tema kirjutised käsitlevad praktiliselt kõiki inimliku kogemuse aspekte: Bergsoni tuumikteoste teemad on:
-aeg ning vaba tahe (Bergsoni doktoritöö - Essai sur les données immédiates de la conscience, eesti keeles "Essee teadvuse vahetutest andmetest"),
- mateeria ja mälu (Matière et mémoire, eesti keeles "Aine ja mälu. Essee keha ja vaimu vahekorrast"),
- loova evolutsiooni filosoofia (L'Évolution créatrice)
- kaks moraalsuse ja religiooni allikat (Les deux sources de la morale et de la religion).


...kuid samuti on Bergsoni sulest tulnud näiteks essee "Naer: essee koomika tähendusest".

Nobeli kirjanduspreemia laureaatide hulgas on olnud mõned filosoofid, ning temaatika objektiivse käsitlemise nimel tahan ära mainida kõik laureaadid. Kuid antud juhul on tegu vaid lühikese tutvustusega - kuna filosoofia, teatud lemmikud välja arvates, pole minu eriala, siis jätan nii kokkuvõtte kui arvustuse ära ja toon teieni vaid mõned edasiviivad lingid.

Näiteks viitan vaid asjaolule, et

- Bergsonit on võimalik lugeda inglise keeles internetis (link loova evolutsiooni inglisekeelsele väljaandele)
- A. Koort on loova evolutsiooni filosoofia teemal kirjutanud mõnusasti loetava artikli siin (link).
- eestikeelne kirjandus Bergsoni teemal on kenasti reastatud tema vikipeedia artiklis (link).
- Bergsoni raamatud on saadaval näiteks rahva raamatu kodulehelt (link)

Aitäh tähelepanu eest.

No comments:

Post a Comment