Wednesday, April 3, 2013

77. Sheikh Musharrif ud-din Sadi: The Orchard

Pärsia keskaegsetest poeetidest kuulsaimate hulka kuuluva Shirazis ja seejärel Bagdadis resideerunud Sa'di tuntuimate teoste hulka kuuluv "Bostan" / "The Orchard" ("Roosiaed",1257, eesti keeles ilmunud 1974) on kirjutatud eelmises postituses mainitud Masnawi-stiilis, mina lugesin taaskord inglisekeelset proosasse tõlgitud varianti. Saadi luulepõimikut võiks võtta kui kompaktsemat varianti Rumi Masnawist, kuna mõte ja sisu on samad - õpetada lugejale, kuidas mõelda ja elada jumalakartlikult ja vagalt.

Raamat koosneb kümnest peatükist, millest igas on käsitletud teatud teemat (heatahtlikkus, tagasihoidlikkus, tänulikkus, haridus, patukahetsus jne). Lühikesed näitelood hõlmavad enamasti vaid pool kuni ühe lehekülje, iga loo teine pool on õpetus või loo moraal, andes lugejale nõu ja soovitades näite kohaselt või näitele vastupidiselt käituda.

Toon siinkohal mõned näited ja jätan Saadi nukrusega kiirelt selja taha, sest olles mõned kuud araabia keelt õppinud, tean, kui ilusad need värsid pärsia keeles olla võivad ja kuidas laulev rütmilisus need kaks keelt eriti ilusaks teeb ja milline sõnavara nendes keeltes peitub. Kahjuks jääb see tasand keskmisele eurooplasele võõraks.

Fate is the helmsman of the ship of life, no matter though the owner rend his clothes.
O, Sa‘di! Look not for aid from any man. God is the giver, and He alone. If thou worship Him, the door of His mercy sufficeth thee if He drive thee away, no one will ease thee. 
If He make thee to wear a crown, raise thy head; if not, bow thy head in despair. (78 j.)

How can the falcon fly to the sky when the stone of avarice is tied to its wing?
If thou pay less attention to thy food than to worship thou mayest become an angel. First, cultivate the qualities of a man, then reflect upon the character of angels.
Eat in proportion to thy hunger; how can he give praises whom scarce can breathe by reason of his gluttony?
He whose stomach is full is void of wisdom.
The prey is entrapped in the snare because of its greed. (82)

The gluttonous man bears the weight of his corpulence; if he obtains not food, he bears the weight of grief. It is better that the stomach should be empty than the mind. (84)

Do not expose not the faults of others, for by exposing their faults art thou forgetful of thine own. Whether I be good or evil, keep thou silent, for I am the bearer of my own profit and loss, and God is better acquainted with my character than thou. (135)

Kokkuvõtvalt suunaksin eluõpetuste, maksiimide jms. otsingul oleva lugeja pigem Rochefouqault või mõne muu eurooplase juurde, sest meie kultuurile jääb ka Saadi tugevalt prohveti ja religiooni ümber keerlev temaatika veidi võõrapoolseks. Ülaltoodud tsitaadid on aga kaunilt vormitud ja selle sisuosa Saadi loomingust võtan endaga kaasa ja hindan soojalt.

No comments:

Post a Comment